Terra - informačný systém o území

Moderné riešenie informačného systému o území pre štátnu správu, samosprávu a firmy.

Vlastnosti:

 • Program založený na najnovších technológiách.
 • Spoľahlivosť práce v lokálnej sieti.
 • Možnosť zdieľania grafických i popisných údajov.
 • Bezpečné uloženie popisných údajov i vektorových máp v SQL databáze.

Terra desktop Terra desktop Terra desktop

Využitie:

 • Správa nehnuteľností
 • Analýza vlastníctva
 • Prezeranie a kontrola údajov ROEP
 • Výpočet a kontrola dane z nehnuteľnosti
 • Evidencia a správa nehnuteľného majetku
 • Zobrazenie máp územného plánu, inžinerskych sietí
 • Správa komunikácií, dopravného značenia, zelene, budov
 • Evidencia predmetov v mape
 • Záujmové body

SnímkaTerra

Používateľ

Prihlásenie

Najnovšia verzia

» Terra 7.21

Aktualizácia

19. februára 2024