Cenník programu Terra

Ceny sú platné od 1.1.2019
Ceny sú koncové a sú uvedené v € za licenciu pre 1 používateľa.
Cenovú ponuku pri nákupe viac licencií Vám vypracujeme na vyžiadanie.

Terra Desktop - trvalá licencia:

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
ZÁKLAD základné nástroje systému potrebné pri práci s ľubovoľným modulom 380,00 456,00
MAPA zobrazenie mapových údajov s prepojením na ostatné moduly 300,00 360,00

Moduly Terra Desktop:

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
KATASTER parcely, listy vlastníctva, vlastníci, ... 160,00 192,00
DRUHY POZEMKOV druhy pozemkov - stavby, komunikácie, vodstvo, … 180,00 216,00
KOMUNIKÁCIE pasport komunikácií a dopravného značenia (cesty, parkoviská, vodorovné a zvislé značenie,...) 370,00 444,00
ZELEŇ pasport zelene (plošná, skupinová i jednotlivá zeleň, stromy, kríky, údržba,...) 330,00 396,00
MOBILIÁR lavičky, odpadkové koše, zastávky ... 320,00 384,00
DTM digitálna technická mapa 140,00 168,00
UPLAN územný plán - súčasný i navrhovaný stav 180,00 216,00
MAJETOK evidencia nehnuteľností, vyhľadanie vlastníctva v zadanom území, cenová mapa, zmluvy 360,00 432,00
ZMLUVY evidencia zmluvných a iných vzťahov (kúpne, nájomné zmluvy,...) 170,00 204,00
CINTORÍN správa cintorínov (evidencia hrobových miest, zosnulých, pozostalých) 240,00 288,00
PLATBY spravovanie platieb 160,00 192,00
ADRESY uličný systém, adresné body, orientačné a súpisné čísla (evidencia budov) 220,00 264,00
OSVETLENIE pasport verejného osvetlenia (svetelné miesta, stožiare, svietidlá, ...) 250,00 300,00
BILBORDY pasport bilbordov, reklamných stojanov 260,00 312,00
ROEP prehliadanie popisných aj grafických údajov návrhov ROEP 150,00 180,00
OSOBY evidencia fyzických a právnických osôb pre použitie v rôznych moduloch 0,00 0,00
ÚZEMIE územnosprávne členenie SR, PSČ 0,00 0,00
DOKUMENTY evidencia dokumentov ľubovoľného formátu, prepojiteľná na iné moduly 0,00 0,00

Aktualizácia a podpora

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
AKTUAL 12 aktualizácia programu a podpora používateľov na 12 mesiacov od 126,00 *)
AKTUAL 24 aktualizácia programu a podpora používateľov na 24 mesiacov od 210,00 *)

*) Závisí od počtu licencií a modulov.

Terra Enterprise

Názov Popis
Terra Enterprise cenovú ponuku Vám spracujeme na vyžiadanie

Používateľ

Prihlásenie

Najnovšia verzia

» Terra 6.26

Aktualizácia

16. apríla 2020