Terra

Program pre budovanie informačného systému o území.

Základné charakteristiky
 • Kvalita
 • Spoľahlivosť
 • Modularita
 • Škálovateľnosť
 • Vysoký výkon
 • Bezpečnosť
Vlastnosti
 • práca v prostredí Windows – Vista, 7, 8, 8.1, 10
 • súčasné zobrazenie viacerých vektorových i rastrových máp, meranie vzdialeností a plôch
 • tlač textových a grafických údajov podľa zvoleného výberu
 • sieťová verzia, jednoduché ovládanie, slovenské prostredie
 • uloženie údajov v relačnej databáze.

Používateľ

Prihlásenie

Najnovšia verzia

» Terra 6.26

Aktualizácia

16. apríla 2020