Podpora používateľov

Podpora používateľov programu Terra.

Kto má nárok na podporu:

Nárok na podporu má každý používateľ programu Terra za podmienok:

 1. Je legálnym používateľom licencie programu Terra
 2. Je registrovaným používateľom programu Terra
 3. K licencii je aktívna služba aktualizácie a podpory
Služba aktualizácie a podpory:

Službu aktualizácie a podpory je možné získať:

 • Zakúpením novej licencie programu Terra
 • Zakúpením služieb aktualizácie a podpory na 12 alebo 24 mesiacov
Čo obsahuje služba aktualizácie a podpory:

Služby aktualizácie:

 • Právo na stiahnutie a inštaláciu všetkých vydaných verzií programu
 • Právo na aktiváciu inštalovanej verzie programu
 • Právo všetkých registrovaných používateľov licencie zasielať chyby, pripomienky a námety k programu

Služby podpory:

 • Prístup na webové stránky vyhradené aktívnym registrovaným používateľom
 • Podpora používateľa prostredníctvom pošty, e-mailu
 • Podpora používateľa prostredníctvom telefónu
 • Zľavy z poplatkov za účasť na seminároch a školeniach

Rozšírené služby podpory Terra Enterprise:

 • Uzatvorenie individuálnej servisnej zmluvy
 • Možnosť zriadenia vlastných webových stránok podpory
 • Možnosť zahrnutia individuálnej údržby do podpory
 • Možnosť osobnej asistencie a školení v rámci podpory